Drivmedel

Ny bränsleanläggning på Seskarö

Seskarö Bensin och Service är ett kooperativ som arbetar med att i första hand utveckla Seskarö samhälle. Detta gör vi genom att söka ekonomiskt stöd från EU, Länsstyrelse och olika Leader-program och sedan genomför vi projekten i samverkan med föreningar, företag och boende på Seskarö.


Bränslestationen på Seskarö köptes upp 2010 av föreningen, nya investeringar genomfördes i form av nya pumpar och drivs fram till idag. Miljökrav och läget har gjort att vi under en längre tid arbetat för att finna en plats där verksamheten ges möjlighet till utveckling. En modern bränslestationen är en viktig servicepunkt på Seskarö och landsbygden. Ambitionen är att fordon som idag inte kan nyttja den befintliga anläggningen ska kunna nå den planerade anläggningen.


Investeringskostnaden för anläggningen är beräknat till ca 1.7 milj kr. Finansieringen sker genom stöd från Länsstyrelsens landsbygdsprogrammet 2014-2020 samt Seskarö Bensin och Service.

 

Frågor kan ställas till Sten-Inge Videhult tel 070-5957370, sten-inge.videhult@telia.com.

.

Ny placering av bränsleanläggninen

Seskarö Bensin och Service har i samråd med Stenvalls Såg AB samt berörd markägaren Peter Rolfs  beslutat att uppföra en ny bränsleanläggning i slutet av sågverksområdet och delar av Rolfs marker.

Den nya lokaliseringen ger också förutsättningar för investering i den nya gröna omställningen som vi alla står inför.

Den nya anläggningen

Den nya anläggning skall tillgodose vår ambition att ge god service till öbor, turister, transportörer och andra entreprenörer som besöker Seskarö.

Den tänkt bränsleanläggning är en ovanmark-cisterner med tillhörande pumpar som Skoogs Bränsle AB ska bygga och leverera en nyckelfärdig anläggning. Om allt går som det ska kan anläggningen stå färdig under senare del av denna sommar. Under tiden marken bereds, anläggningen byggs och installeras kommer den befintliga bränslestation att drivas vidare för att sedan tas ner under hösten.

Bli med i vårt föreningsarbete!

Vi gör det tillsammans

Gemensamma krafter gör skillnad!