Seskarö Bensin & Service

Seskarö Bensin & Service

Är en ekonomisk förening som bildades 2010 efter att sågen hade blivit nedlagd och ägaren till bensinstationen och kiosken lade ned sin verksamhet.


En av föreningens målsättningar var att se till att vi fick behålla den service vi haft. Kiosken och bensinstationens fastighet inköptes, döptes om till Ö-pärlan och verksamheten återupptogs med ett stort inslag av frivillig arbetskraft.  När sågen startardes upp på nytt såldes fastigheten och den nya ägaren fortsatte med den verksamhet som föreningen bedrivit.


En annan av föreningens målsättningar var att satsa på utveckling av Seskarö.

Vi blev drivande i anskaffandet av fiber till ön och tecknade gruppavtal för abonnemang. 

Vi hyr ut möblerade lägenheter som annars skulle  varit outhyrda.


Vi är delarrangör tillsammans med andra föreningar i Seskarö Skärgårdsfestival sedan 2013.
Vi deltager i projektet "att bygga bagarstuga" på"Gustavssons tomten" invid Folkets Hus.
  .
Vi har ett projekt på gång vid Leppäniemi kajen.
Kajen har renoverats med hjälp från kommunen. Nya gästbryggor har anskaffats, bastu, nytt WC med vattenclosett och dusch för båtturister har byggts. Slyrensning och städning av parkeringen har utförts. Ny grillplats har anskaffats..


Styrelse

Styrelseledamot, Ordförande:

Sten-Inge Videhult


Styrelseledamöter:
Kurt Forss
Li Franzén
Erika Medström

Stefan Wennberg


Styrelsesuppleanter:

Ragnar Kallioniemi

Viktor Medström

Maud Videhult

Revisor:

Anna Greta Lerdin
Vill du också bli andelsägare?

500 kr per andel

Kontakta Sten-Inge Videhult på telefon 070-595 73 70 eller maila styrelsen@seskarobensin-service.se


VAD? Ö-Pärlan är en kombinerad restaurang och kiosk med anor från 1950-talet. Ö-Pärlan erbjuder allt ifrån enklare matvaror till mat från grillen, bränsle, tidningar med mera.


VEM? Ö-Pärlan ägs och drivs av den ekonomiska föreningen Seskarö Bensin och Service sedan 2010, ett kooperativ med cirka 200 andelsägare, de flesta med koppling till Seskarö.


VARFÖR? Den första målsättningen var att behålla möjligheten till drivmedel på Seskarö.


HUR? Den service som föreningen tillhandahåller sker med mycket ideella arbetsinsatser. Detta skapar i sin tur möjligheter till arbetstillfällen för två personer. Fler personer önskas involverade i verksamheten och självklart även fler medlemmar. Nya idéer över serviceutbudet från föreningen/genom andra intressenter för att bemöta ökningen av människor under sommarmånaderna mottages tacksamt.

Lokalpatriotisk köptrohet främjar vardaglig affärsverksamhet på en liten ö. Ser man till att handla och tanka lite mer lokalt ökar det möjligheterna till service.


Vi behöver frivilliga till våra verksamhetsgrupper för att kunna driva en grill- och kioskverksamhet. Bland annat till "utegruppen", som sköter gräsklippning,snöskottning och tar hand om återvinningen.


Är du intresserad av att hjälpa till? Tveka inte att kontakta någon i styrelsen.

Övrig Information